zondag 6 november 2011

Murmuration from Sophie Windsor Clive on Vimeo.

het huis


Beetje bij beetje geeft het huis fragmenten van een verhaal prijs. De kleine geschiedenis van deze plaats.
Soms stoot ik op letterlijke fragmenten; een stuk krant, scherven, ...
Dit porceleinen kopje met 'oosters' motief zat tussen de slordig dichtgeplamuurde kieren op zolder. Misschien werd er het dik-vloeibare gips mee geschept - tot het broze kopje brak en er van het al danig uitgedunde servies enkel nog 3 schoteltjes restten. Ach; het was toen tóch al uit de mode!
Of een klusser had bij gebrek aan beter geschikte recipiënten 'even' dit kopje geleend. En had het na een - te voorspellen - ongelukje dan maar voorgoed tussen de kieren laten verdwijnen. 'I know nothing'.
Uit krantfragmenten in 'het naaikamertje' kon ik opmaken dat het huis vermoedelijk rond 1920 werd gebouwd. Uit wat ik kan afleiden uit het metselwerk, verliep het werk snel en gebruikte men, royaal, mergel om de handgevormde stenen te verbinden. In twee zolderkamertjes werd er leem toegepast. Later volgden één of, waarschijnlijk, meer aanpassingen of renovaties aan het huis; o.a. rond 1975. Aan sommige plaatsen werd echter nooit - hoogstens zeer minimaal - geraakt: een deel van de zolder dat ooit diende als opslagplaats voor hooi, stro, maïs, ... (de hooizolder dus) en "de voutekamer".