maandag 31 december 2012

hill


Ik kreeg de indruk dat ik dit album tot hier kon horen.
(klik op de foto voor een grotere weergave; en eigenlijk zou je de foto nóg groter moeten zien)

zondag 30 december 2012

album

Een klein fotootje (ong. 4/6 cm.): mijn grootvader
omstreeks 1925.
Informatie ivm het vliegtuig is welkom...

zaterdag 29 december 2012

donderdag 27 december 2012

woensdag 26 december 2012

zondag 23 december 2012

donderdag 20 december 2012

album

Door een samenloop van omstandigheden zit ik opnieuw met een massa oude familiefoto's
en -paperassen opgezadeld. Jaren geleden ondernam ik al eens een poging om een stam-
boom samen te stellen en die, in de mate van het mogelijke, te vervolledigen met beeldma-
teriaal. Ik ondervond deze duik in het verleden als een beklemmende onderneming en ik gaf
na afloop de hele zwik terug aan 'de familie'. En nu staat alles hier opnieuw. En tot mijn
verbazing/verbijstering ontdek ik dat er aan dit archief werd 'gemorreld': er zijn toevoegingen
gemaakt maar er ontbreekt nu toch ook één en ander.
Dit is een foto die ik me niet herinner ooit eerder te hebben gezien. Waarschijnlijk werd ze
gemaakt rond 1937 of '38 en je ziet mijn grootouders met hun zoon en dochter.
En ik realiseer mij hoe weinig ik eigenlijk weet over die levens en dat verleden. En hoe dat
verleden (of de herinnering daaraan) dan nog eens op allerlei manieren gemanipuleerd wordt.
De vraag is dan ook (onder meer)  of een 'objectieve' reconstructie van geschiedenis
mogelijk is?
Een onopvallend detail in deze foto vormen (voor zover je ze kan zien) de zwarte vinger-
nagels van mijn grootvader, veroorzaakt door met de blote vingers het papier in de ontwik-
kelbaden te manipuleren. Ik herinner me ook dergelijke vingernagels bij mijn vader tot hij
in de doka rubber handschoenen ging dragen.

De komende tijd zal ik enkele foto's uit deze albums plaatsen die om één of andere reden
als 'beeld' voldoende kunnen boeien of prikkelend genoeg  zijn om enkele veronderstellingen
rond te bedenken.maandag 17 december 2012

donderdag 13 december 2012