zondag 20 mei 2012

tromgeroffel uit de verre-westhoek- Tussen een grote en een kleine pak friet bevindt zich het middelgrote pak(-je). Maar let op!
   Deze vaak gekozen 'tusseninmaat' wordt in de bikkelharde praktijk een middelmatige pak friet
   genoemd en als dusdanig in de lokale frituur besteld. U bent verwittigd. En maakt u zich niet ongerust.
   Update: de omschrijving 'nen tussenslag' is een bruikbaar alternatief.

- De enige ambiance die tijdens er tijdens de schrale rommelmarkt te Roesbrugge te beleven viel, ging uit
   van het plaatselijke brandweerkorps. Zij organiseerden, vóór de poorten van hun kazerne, met succes
   een worstenbarbecue - of hoe heet zoiets? - inclusief bar. Jolijt alom. Toen ik er langsliep schalde er net
   'Always look at the bright side...' door de boxen.  
   Ik hou van deze streek, echt.
  

woensdag 16 mei 2012

tijd - time


Ik ben er amper een jaar weg, nog niet zelfs.
Van de moestuin blijft er weinig over - het had me helaas nogal
wat moeite gekost om die aan te leggen. Want ook daar: heesters
verwijderen, grint afgraven, ... Het 'laatste jaar' ben ik er nogal in de
weer geweest met houthaksel, waardoor de verwildering eigenlijk, al
bij al, nog wel 'meevalt'. Maar toch.
En nu hebben de eigenaars besloten om de boerderij te verkopen. 
Het zal niet meer voor mij zijn.

donderdag 10 mei 2012

weg - she's gone

De oude haag is eruit, weg, gone.
Ze is vervangen door een houten afsluitinkje: lichter, meer uitzicht
en - voorlopig minder snoeiwerk. Voorlopig want de ligusterwortels
heb ik grotendeels laten zitten. Hier en daar verwacht ik dus fris groen
tussen het kastanjehout. En bloemen! Zoals de uitgezaaide en nu al
opnieuw kiemende Oost-Indische kers, een rankende variant.
De geïmproviseerde vogelverschrikker wou graag even mee op de
foto. Kwestie van z'n bestaan toch enige zin te gunnen want vogels
afschrikken is niet z'n grootste talent.

Uitslag van de cola-test van gisteren: niet alleen deugt cola als frisdrank niet, als roestoplosser is het al helemaal waardeloos. Ik zal iets anders moeten uitproberen. Originele/milieuvriendelijke suggesties zijn welkom.

woensdag 9 mei 2012

test - testWat is dit nu weer? hoor ik u denken.
Wel, het is tijd voor 'a little test'!
Tussen de tuintroep zitten er talloze roeste dingetjes. Spijkers
zijn uiteraard onmiddellijk te herkennen en alom aanwezig.
En niet zo interessant, denk ik.
Maar er zitten prutsen bij die hun ware identiteit onder
roestkorstjes verhullen, een bijna fataal stadium dat
vooraf gaat aan het algehele opgaan in de eindeloze aardbodem.
Deze 'dingen' vallen bij het oprapen in de eerste plaats op door
hun gewicht. En natuurlijk zijn er ook de gedeeltelijk herkenbare
voorwerpen zoals muntjes en dergelijke.
Ik hoor reeds lang verhalen over cola als roestoplossend middel
maar ik heb zelf nooit de proef op de som genomen.
Tot vandaag dus.
Morgen in het bakje kijken of ik iets meer te weten kom over
de aard van de roeste brokstukjes - en over cola.
Kennis maakt vrij.

troep in de tuin - the dirt in the garden

Na het grint, het plastic, de stronken en de wortels wordt het
kleinere afval in de tuin verwijderd. Opgeraapt.
Emmers, kuipen, kruiwagens vol.
En dan naar het containerpark gebracht.
Kon je dat met de troep in het leven ook maar zo doen.
Wat niet wil zeggen dat er zich tussen die troep (tuin/leven) niet iets
interessants of zelfs moois kan bevinden.